lluvia, llover
Categoría: 

Fichas de refranes

Mostrando 1 - 20 de 4993 (página 1 de 250)
Texto Lengua o variedadorden descendente
Quande piove a lu mese di ggiugne tutte lu monne si disctrujie abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Qu̯ann’a Mmajjano piòve e a Vvejjino fiòcca, fecúrate che ffa n-gim’a lla Ròcca

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

A la Cannəllòrə ə la Bbiasciòlə sə ccə nangu̯ə ə ssə ccə piòvə da l’immèrnə samə fòrə, sə ccə fa lu sularillə trònda jurnə də mmərnarillə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Qu̯andə də ggiuvəddì lu sólə nʒacchə, primə də dumènəch’avémə l’acqu̯ə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Fiòcca o piòve nella Cannelòra, l’immérno è ffòra, se ppó fa no solatéjjo, stémo a mméso l’immernéjjo

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Mó vé la cannəlórə, / da lu mmiòrnə sémmə fórə ; / Ma sə ppióvə o tira vèndə, / a ju mmiòrnə sémmə déndrə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Cilə a ttòppə də lanə si nim bbiéu̯və ujjə, piéu̯və dumanə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Sandə Bbièscə, la cannilòrə, / si cci férə nèngu̯ə e ssi cci pióvə, / si cci férə li sullarèllə / sòmə m mèʒʒə a lu virnarèllə ; / si cci férə lu sòlə bbònə, / sòmə m mèzzə a la štaggiònə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Lu harbinə pòrtə lu ffiaschə arrét’a la schjinə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Bbricitólə ə cannilórə / si cci nòngu̯ə ə ssi cci pióvə, / si cci férə lu sullitèllə, / sémə m mèʒʒə a ll’invirnitèllə, / si cci férə lu sóli bbónə, / da l’immèrnə sémə fórə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)
Archevènie de la sere, tutte lu mónne si rasserene; archevènie de la dumane, tutte lu mónne si 'mpantane abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)
A la Cannelora, se fiocca o piove, l'immerne è ffora; se ssole sulegne l'immerne è ffrégne abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Sə ppióvə a ssanda Bbəbbianə, pióvə nu mésə ə nna səttəmanə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Nélla cannelóra che ffiócca o che ppióve l’immèrno è ffóre ; se ffa sóle solèglio štémo a mmèʒʒo l’immernarèglio

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)
Cuan es gallos ploran, las boiras tamién ploran aragonés
Si en invierno hace calor[,] pronto se llenará l'abrevador aragonés
Si o sol s'enpoza[,] agua saca aragonés
Arco de San Juan, / aigua pa demán aragonés
Agosto fa mosto y setiembre fa l'azeite aragonés
Nublau por a Sotonera, chorros en as canaleras aragonés

Páginas