Pró arbolado é boa sorte que veña por octubre frío forte
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

Para el arbolado es buena suerte que venga por octubre frío fuerte

Glosa: 
Comentarios: 

En gallego normativo: Para o (en lugar de Pró), arboredo y outubro.

Categorización
Cronología: 
Meteorología: 
Fuentes
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
Autor Título Edición En la fuente
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Lugar de edición:
Santiago de Compostela
Fecha de publicación:
2003
Página:
149
Núm. refrán:
3507
Volumen:
5