Trebón de xaneiro, nen bon pan nen bon palleiro
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

Tormenta de enero, ni buen pan ni buen pajar

Glosa: 
Comentarios: 

En gallego normativo, nin en vez de nen y bo en vez de bon.

Categorización
Fuentes
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
Autor Título Edición En la fuente
GIPPINI ESCODA, Enrique Refraneiro galego (Escolma) Editorial:
Ediciós do Castro
Lugar de edición:
Sada, A Coruña
Fecha de publicación:
1991
Página:
29