ALGa = Atlas Lingüístico Galego. Volume IV. Léxico. Tempo atmosférico e cronolóxico
Autor: 
GARCÍA, Constantino / SANTAMARINA, Antón (directores)
Editorial: 
Fundación Pedro Barrié de la Maza
Lugar de edición: 
A Coruña
Fecha de publicación: 
2003
Proverbs
Mostrando 81 - 100 de 427 (página 5 de 22)
Refrán En la fuenteordenar ascendente
Cando rumba o mar, colle os bois e vai arar, e cando rumba a burela, a brosa e fai estelas Página:
153 (nota 7), 520
Volumen:
IV
Mapa:
54b
Nieblas a Miranda, nordés de banda Página:
163 (nota 5), 521
Volumen:
IV
Mapa:
58
O mal tempo vai nas nebras Página:
271, 277, 521
Volumen:
IV
Mapa:
90a, 92a
No ceo empedrado sementa o nabo Página:
521
Volumen:
IV
Mapa:
42a
Nordeste oscuro, vendaval seguro Página:
163 (nota 18), 521
Volumen:
IV
Mapa:
58
Aire solano, troita en la mano; aire travesío, troita no río Página:
169,173, 519
Volumen:
IV
Mapa:
62a, 63a
Xaneiro xeadeiro, febreiro amoroso, marzo ventoso, abril chuvioso, maio pardo e san Juan claro, valen máis que un carro de ouro Página:
462
Núm. refrán:
11
Volumen:
IV
Xaneiro xiadeiro e febreiro unha raza de sol e outra de bulleiro Página:
462
Núm. refrán:
33
Volumen:
IV
Febreiro moliceiro Página:
465
Núm. refrán:
186
Volumen:
IV
Ramos mollados, Pascuas enxoitas: ano de viño, de pan e de froita Página:
466
Núm. refrán:
256
Volumen:
IV
Marzo pelarzo, á mañán cara de risa, ár [sic] doce cara de raíña e á noite corta coma unha fouciña Página:
466
Núm. refrán:
306
Volumen:
IV
-«Vaite marzo que me deixache os becerriños todos catro». -«Deixa vir o meu primo abril[,] que che ha de facer caxir» Página:
467
Núm. refrán:
330
Volumen:
IV
A invernada de abril mata á porca no cubil Página:
468
Núm. refrán:
394
Volumen:
IV
Abril, se por mal quere vir, inda as portas non deixa abrir Página:
468
Núm. refrán:
412-418
Volumen:
IV
Maio me molla e maio me enxuga, con raias de sol e con raias de chuvia Página:
469
Núm. refrán:
504, 505
Volumen:
IV
O polvo de maio e a lama de aghosto, mal negocio Página:
469
Núm. refrán:
524
Volumen:
IV
En san Joán aínda a xiada leva o pan Página:
470
Núm. refrán:
563
Volumen:
IV
A chuvia en Santiagho trae o millo ó aghro Página:
470
Núm. refrán:
635
Volumen:
IV
No mes de agosto xa refresca o rostro Página:
471
Núm. refrán:
653
Volumen:
IV
En aghosto arder, en setembro beber Página:
471
Núm. refrán:
667-670
Volumen:
IV

Páginas