Gestualitat en els textos llatins I

Base de dades sobre la gestualitat en els textos llatins

Any d'implementació: 
2007
Any de l'última actuació: 
2007