Esteu aquí

Conferenciants

Universitat Oberta de Catalunya
Universitat de Barcelona
Universitat de València
Universitat de Girona
Universitat Autònoma de Barcelona
Institució Milà i Fontanals, CSIC
Institut menorquí d'estudis
Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona
Centre de Documentació Ramon Llull
Universitat de Tübingen
Freie Universität Berlin
Universitat de Barcelona
Università di Cagliari
Universitat Federico II de Nàpols
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona †
Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Nottingham †
Conservador de la Biblioteca Universitària de Barcelona †
Universitat de Girona

Pàgines