lingüística general

Informació general

La Secció de Lingüística de la Universitat de Barcelona està constituïda per un grup molt dinàmic i actiu de professors que desenvolupen una intensa activitat en recerca i docència.
Impartim docència en els graus de Lingüística i de Comunicació i Indústries Culturals. En l’actualitat comptem amb 20 alumnes de tercer cicle i 165 alumnes de grau.