Viciana, Rafael Martí de

Aspectes biogràfics: 

Rafael Martí de Viciana (Borriana, 1502-¿1582?). Historiador, nét de l’humanista Martí de Viciana. Va escriure en català però va publicar en castellà, una Crònica de la (...) ciudad de Valencia y su reyno, en quatre parts o llibres, en la qual va treballar més de quaranta-vuit anys a la recerca de documents, molts de primera mà. És autor, també, d’Alabanzas de las lenguas hebrea, griega, latina, castellana y valenciana (1574)