Carles Múrcia Sànchez

Carles Múrcia Sànchez va estudiar filologia clàssica a la UB (1996-2000), en què també es doctorà amb la tesi La llengua amaziga a l’antiguitat a partir de les fonts gregues i llatines (2010), sota la direcció del Dr. Ignasi-Xavier Adiego. En l’endemig, va ampliar la seva formació en amazigologia a París (2004) i en lingüística afroasiàtica a Colònia (2005). La seva tesi, editada en dos volums l’any 2011, compendia les seves principals aportacions a l’estudi dels contactes lingüístics a l’Àfrica del Nord a l’antiguitat. També ha atret la seva atenció l’estandardització de la llengua amaziga, a la qual ha consagrat, en coautoria amb Salem Zenia, el Diccionari català-amazic / amazic-català (2015), així com també la Gramàtica amaziga (2021).

 

Publicaciones seleccionadas

Docencia

Curso 2019-2020
Máster
Estudios Asignatura Horario Período
Màster en cultures i llengües de l'antiguitat Qüestions de Lingüística Indoeuropea DM. 18-21 Q1
Cultures i llengües de l'Antiguitat Història de la llengua llatina: de Roma a la Romània DJ.17.30-20.30 Q2
Grado
Estudios Asignatura Grupo Días Horas Curso Período
Altres Filologies Llatí I G7 DL-DM 19-20.30/19-21 1 Q1
Visitas: 
Q1: DL 14-15 Q2: DM.17.30-18.30