Mòdul 1 (Troncal) - Història comparada dels intel·lectuals

Objectius: 

Presentació de la metodologia i conceptes de la sociologia, la història dels intel·lectuals i la història comparada dels intel·lectuals. La problemàtica d’una història de les idees o intel·lectual en relació a la història de la cultura i de la literatura. Exposició de conceptes i mètodes d’anàlisi de les relacions entre la literatura i la societat, i discussió de la relació entre les nocions de literatura nacional, de literatura europea i de Weltliteratur (també República mundial de les Lletres o World literature).

Continguts: 
  • Introducció a la sociologia i a la història dels intel·lectuals
  • La història dels intel·lectuals i la història de les idees i de la cultura
  • Cap a una història comparada dels intel·lectuals
  • Introducció a la sociologia de la literatura
  • Descripció i anàlisi dels factors del sistema literari
  • El funcionament d’un camp literari
  • , literatura europea i literatura nacional
  • Elements de crítica cultural