Els noms populars de núvols, boires i vents del Baix Ebre i [del] Baix Llobregat
Author: 
MANENT, Albert
Editorial: 
Katelani
Place of edition: 
Vilassar de Mar
Publication date: 
2002
Proverbs
Displaying 41 - 60 of 69 (page 3 of 4)
Proverb In source
Núvol rogent, aigua o vent Page:
23
Sub voce:
Cel Rogent, Pluja o Vent
Cel a bassetes, aigua a codinetes Page:
24
Sub voce:
Codinetes
Cel a torretes, aigua a escudelletes Page:
25, 32
Sub voce:
Escudelletes, Torretes
Cel a bassetes, aigua a escudelletes Page:
25
Sub voce:
Escudelletes
Núvols escalonets, aigua a canterets Page:
25
Sub voce:
Escalonets
Si Montsià porta capella, no et fies d'ella Page:
22
Sub voce:
Capella
Quan lo sol es pon en joca, xopa Page:
27
Sub voce:
Joca
Quan lo sol es pon en joca, al cap de tres dies xopa Page:
27
Sub voce:
Joca
Cel a muntets, aigua a cabassets Page:
27
Sub voce:
Muntets
Núvols en creu, aigua o neu Page:
28
Sub voce:
Núvols en Creu
Cel a pedretes, aigua a bassetes Page:
29
Sub voce:
Pedretes
Cel a roquetes, aigua a bassetes Page:
30
Sub voce:
Roquetes
Sol rogent, senyal de vent Page:
30
Sub voce:
Sol Rogent
Garbí d'hivern, dia d'infern Page:
37
Sub voce:
Garbinada
Ponent, ni aire ni vent Page:
38
Sub voce:
Ponent
Quan les vaques rumolen, fan els vedells blancs Page:
45
Si es veu un núvol avall, clar, entorna-te'n a casa[,] que plourà Page:
45
Gelades, parentes de les nevades Page:
45
Quan llampega a marina, no et fiïs de la roba prima Page:
45
L'espitller no té recer Page:
36
Sub voce:
Espitller, L'

Pages