You are here

El Fons Llull conservat a l'Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà

Conferenciant: 
Data: dia i hora: 
Tuesday, 9 April, 2019 - 19:00
Sala de Professors de l'Edifici Carner