La terminologia tèxtil a la documentació llatina de la Catalunya Altomedieval

Autor: 
Trias Ferri, Laura
Director: 
Pere J. Quetglas Nicolau
Any de finalització: 
2012