Inscripció

Cost total (matrícula, coffee breaks, certificats, publicació abstracts) (abans del 24 de juliol)

  • Estudiants (imprescindible la presentació de la documentació oficial de la universitat): 75 euros.
  • Professionals: 125 euros.

Cost total (matrícula, coffee breaks, certificats, publicació abstracts) (després del 24 de juliol)

  • Estudiants (imprescindible la presentació de la documentació oficial de la universitat): 125 euros.
  • Professionals: 175 euros.

IMPORTANT!

  • Les comunicacions que estiguin signades per més d’un autor, al menys un ha d’estar inscrit al congrés. 

Butlletí d’inscripció

Complimentar el Bullletí d’inscripció i enviar-lo a l’adreça 4cilc@ub.edu

Després del pagament de la inscripció, es notificarà la confirmació de la inscripció per e-mail.

Política de cancel·lació

Les cancel·lacions s’hauran de realitzar per escrit i s’hauran de comunicar a la secretaria del Congrés via e-mail: 4cilc@ub.edu

Despeses per cancel·lació

  • Si la cancel·lació es fa abans de l’1 d’octubre es retornarà l’import total de la inscripció.
  • Si la cancel·lació es fa entre l’1 i el 15 d’octubre es retornarà un 20% de l’import de la inscripció.
  • les cancel·lacions que es facin passat el 15 d’octubre no tindran dret a devolució de l’import de la inscripció.