Beuter, Pere Antoni

Aspectes biogràfics: 
Pere Antoni Beuter (València, 1490/95-1554), eclesiàstic i historiador. Benefeciat de la Seu de València i capellà de l’arquebisbe Erhard de la Marche. A l’entorn de 1540 viatja a Roma, on és nomenat protonotari i predicador apostòlic. Tornat a València, obté una càtedra de Sagrades Escriptures. És autor d’algunes obres religioses en llatí. Com a històriador destaca per la publicació de la Primera part de la Història de València... (1538) en català, que més endavant tradueix al castellà i amplia generosament: Primera parte de la Corónica general de toda España... (1546). El 1550 publica la segona part de l’obra directament en castellà. La tercera part no s’ha trobat mai.