halo (corona de sol)
Category: 

Fitxes de refranys

Mostrant 1 - 20 de 34 (pàgina 1 de 2)
Text Llengua o varietatordenació descendent
El cerco de sol moja al pastor, [/] y el de la luna l'ixuga aragonès
Si lleva redol o sol, se le moja ra capa a o pastor, y si lo lleva ra luna, se l'enjuga aragonès
O rolde d'sol [/] moja a capa d'o pastor [/] y o d'a luna [/] le'n enchuga aragonès
Cercu de lluna non hincha la llaguna; cercu de sol mueya al pastor asturià

Al arco de Sol le temas; [/] al de Luna, no hay duda

castellà

Cuando lleva cerco el sol, arremoja terrón

castellà

El cerco del sol, enjuga al pastor. El cerco de la luna, cala al pastor

castellà

Cuando lleva cerco la luna, al pastor enjuga. Si lleva cerco el sol meja al pastor [sic]

castellà

El cerco del sol moja al pastor, el de la luna lo enjuga

castellà

Cerco al sol, agua el señor. Cerco la luna, agua segura

castellà
Rolde de sol / moja la capa del pastor; / el de la luna lo enjuga castellà
En abril, el arco del sol moja al pastor, y el de la luna, le enjuga castellà
El arco del sol, moja al pescador castellà
Con cerco el sol, moja al pastor; con cerco de luna, le enjuga; si en los tres días siguientes no cae la lluvia castellà
El cerco del sol, moja al pastor castellà
El cerco del sol moja la capa del pastor; el de la luna la enjuga castellà
Cerco de sol, moja pastor; cerco de luna, pastor enjuga castellà
Si cerco en el sol moja al pastor, el de la luna lo enjuga; pero llena la laguna castellà
Cerco de sol remoja al pastor; cerco de luna, o le moja o le enjuga castellà
Cerco de luna nunca hinche laguna; cerco de sol, moja pastor castellà

Pàgines