Drupal

Gradient Symbolic Representations: weighing evidence from loanword adaptation and lexical exceptions

Gradient Symbolic Representations: weighing evidence from loanword adaptation and lexical exceptions

Tuesday 20-06-2023/20:07
Lloc
En línia
Organitzador
Clàudia Pons Moll

Seminari a càrrec de Karen Jesney (Carleton University), finançat pel projecte "L'adaptació fonològica i flexiva de manlleus en català i en espanyol. Creació d'un corpus digital i anàlisi mitjançant models basats en restriccions" (Beca Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales 2021, Fundación BBVA). 

https://filcat.ub.edu/agenda/seminari-de-fonologia-amb-karen-jesney-carleton-university