Drupal

Congressos

1 - 25 of 270
Sort by

Word stress position and word-final segments in Central Catalan

Comunicació presentada al Réseau Français de Phonologie

Dates
27/07/2024
Lloc
Amiens (França)

Què determina l’estratificació fonològica del lexicó? El cas dels manlleus bisíl·labs amb concurrència de vocals mitjanes

Pòster presentat al Congrés internacional sobre canvi lingüístic i contacte de llengües iberoromàniques i gal·loromàniques (CICLIG)

Dates
24/05/2024
Lloc
Universitat de Barcelona
Arxius adjunts
Pòster978.69 KB
Abstract192.23 KB

Fases de l’accés fonològic al lexicó en la comprensió oral: aproximació exploratòria

Comunicació presentada al VII Congrés Internacional de l'Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes

Dates
20/03/2024 - 22/03/2024
Lloc
Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona
Arxius adjunts

Condicionantes prosódicos de la emergencia de la rótica en las secuencias de infinitivo + clítico en determinadas variedades del catalán peninsular

LII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística

Dates
22/01/2024 - 25/01/2024
Lloc
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid

Prosodic weight in Catalan reversible binomials

Comunicació presentada al Going Romance 2023

Dates
30/11/2023 - 01/12/2023
Lloc
Radboud University of Nijmegen, Nijmegen, Holanda

«Asymmetries between enclitics and proclitics in the scope of vowel harmony in Eastern Andalusian Spanish»

Paper presented at the Symposium on Vowel Harmony 2023

Dates
16/11/2023 - 17/11/2023
Lloc
HUN-REN Research Centre for Linguistics, Budapest (Hungary)

«Weight, backness, phonotactics and sonority reversals in Catalan reversible binomials»

Paper presented at the 2023 Annual Meeting on Phonology (AMP 2023)

Dates
22/10/2023
Lloc
En línia

«La preservació de contrastos com a factor inhibidor de la reducció vocàlica en els manlleus en català central»

Paper presented at the Jornades de Lingüística Catalana a Viena 2023

Dates
19/10/2023 - 20/10/2023
Lloc
Universität Wien (Austria)
Arxius adjunts
PDF1.28 MB

«Flexió de nombre en manlleus adjectivals introduïts al català i a l’espanyol»

Paper presented at the Jornades de Lingüística Catalana a Viena 2023

Dates
19/10/2023 - 20/10/2023
Lloc
Universität Wien (Austria)
Arxius adjunts
PDF570.89 KB

«Estil personal, principis rítmics universals i gramàtica mètrica del català en la poesia d'Estellés i d'Ausiàs March»

Invited talk at the Jornades de Lingüística Catalana a Viena 2023

Dates
19/10/2023 - 20/10/2023
Lloc
Universität Wien (Austria)
Arxius adjunts
PDF1.38 MB

«Extensió i evolució dels trets de color de la vocal baixa posttònica final en valencià: l’harmonia vocàlica i la neutralització de la vocal /a#/ com a [E, O]»

Paper presented at the Jornades de Lingüística Catalana a Viena 2023

Dates
19/10/2023 - 20/10/2023
Lloc
Universität Wien (Austria)

«Bombardeo de pensamientos random»: la invariabilidad de número generalizada de los préstamos adjetivales en catalán y español»

Poster presented at the XIX Encuentro de Morfólogos. Adjetivos y su morfología

Dates
05/10/2023 - 06/10/2023
Lloc
Universidad Complutense de Madrid, Madrid
Arxius adjunts
PDF119.85 KB

«Obscuring morphomic patterns: some evidence from Catalan verbal inflection»

Paper presented at the International Symposium of Morphology (ISMo 2023)

Dates
13/09/2023 - 15/09/2023
Lloc
Université de Lorraine (Nancy, FR)
Arxius adjunts
PDF681.36 KB

Factors inhibidors de la reducció vocàlica en els manlleus: estudi experimental i contrast d’hipòtesis

Pòster presentat a la III Escola d’Estiu de Lingüística Catalana (EDELC)

Dates
28/08/2023 - 31/08/2023
Lloc
Menorca
Arxius adjunts

«La fonologia catalana 1973-2023»

Poster presented at the Jornada de Commemoració del 50è aniversari de l’assemblea fundacional de l’AILLC a Fitzwilliam College - Universitat de Cambridge (1973)

Dates
14/07/2023 - 15/07/2023
Lloc
University of Cambridge (Cambridge, UK)
Arxius adjunts
PDF441.92 KB

«Valencian Catalan vowel harmony across morphological and prosodic boundaries»

Paper presented at the Rencontres du Réseau Français de Phonologie (RFP 2023)

Dates
27/06/2023 - 29/06/2023
Lloc
Université de Lille, Lille (France)

«Overriding sonority preferences in the distribution of Catalan rhotics»

Paper presented at the Rencontres du Réseau Français de Phonologie (RFP 2023)

Dates
27/06/2023 - 29/06/2023
Lloc
Université de Lille, Lille (France)
Arxius adjunts
PDF632.58 KB

«Análisis formántico de la armonía vocálica del valenciano: fronteras morfológicas y prosódicas a la expansión de rasgos»

Paper presented at the 9th Conference on Experomental Phonetics (CIFE2023)

Dates
21/06/2023 - 23/06/2023
Lloc
Universidade de Vigo, Vigo

«La distribución de las róticas en catalán: preferencias de sonoridad y adaptación contextual»

Paper presented at the 9th Conference on Experimental Phonetics (CIFE2023)

Dates
21/06/2023 - 23/06/2023
Lloc
Universidade de Vigo, Vigo
Arxius adjunts
PDF584.09 KB

«Gestualidad y posición corporal y cualidad de las vocales: impacto de las posturas y los gestos en el vocalismo del catalán»

paper presented at the IX Congrés Internacional de Fonètica Experimental (CIFE 2023)

Dates
21/06/2023 - 23/06/2023
Lloc
Universidade de Vigo, Vigo

«Análisis métrico de los truncamientos en el desarrollo del español como lengua materna»

Paper presented at the XV Congreso Internacional de Lingüística General (2023)

Dates
14/06/2023 - 16/06/2023
Lloc
Universidad Complutense de Madrid, Madrid

«De haüt a hagut: la vinculación morfómica entre el tema de perfecto y el participio en catalán»

Paper presented at the XV Congreso Internacional de Lingüística General (2023)

Dates
14/06/2023 - 16/06/2023
Lloc
Universidad Complutense de Madrid, Madrid
Arxius adjunts
PDF640.93 KB

«Constraining the scope of metaphony in southeastern peninsular Spanish»

Invited speaker at the Workshop: Metaphony. Theoretical, descriptive and typological issues (Phonetics and Phonology in Europe 2023, PAPE 2023)

Dates
01/06/2023
Lloc
Radboud Universiteit (Nijmegen, The Netherlands)
Arxius adjunts
pdf593.47 KB

«On headedness and layers in the prosodic hierarchy, with special attention to the foot»

Invited speaker at the 30th Manchester Phonology Meeting

Dates
25/05/2023
Lloc
Manchester University, Manchester

«Condicions a l'expansió de trets de l'harmonia del valencià»

Invited talk at the Phonetics Laboratory  "Eugenio Martínez-Celdrán", U Barcelona

Dates
25/04/2023