Drupal

Congressos

1 - 25 of 245
Sort by

«Explaining deviations from sonority preferences in the distribution of rhotics in Catalan»

Poster presented at the 20th Old World Conference of Phonology (OCP 20)

Dates
25/01/2023 - 27/01/2023
Lloc
Université de Tours (France)
Arxius adjunts
pdf299.65 KB

«The development of new patterns: /g/ as a first-person marker in Catalan verbs»

Poster presented at Going Romance 2022 

Dates
30/11/2022 - 02/12/2022
Lloc
Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra

«The analogical velarization of the Catalan 2nd conjugation participles: an evolution conditioned by prosodic factors»

Paper presented at the Western Conference on Linguistics (WECOL) 2022

Dates
12/11/2022 - 13/11/2022
Lloc
California State University, Fresno (California,USA)

«Va de erres: pronúncies escaients i pronúncies importunes per a la teoria fonològica»

Round table «Phonology, morphology and metrics», Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB 30): Noves perspectives en lingüística catalana. Passat, present i futur

Dates
11/11/2022
Lloc
Universitat de Barcelona
Arxius adjunts
pdf179.39 KB

«Els principis del ritme en català»

Round table «Phonology, morphology and metrics», Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB 30): Noves perspectives en lingüística catalana. Passat, present i futur

Dates
11/11/2022
Lloc
Universitat de Barcelona
Arxius adjunts
pdf247.35 KB

«Velarization as a way to avoid syncretism in 2nd conjugation Catalan verbs»

Paper presented at the 20th International Morphology Meeting

Dates
01/09/2022 - 04/09/2022
Lloc
Hungarian Research Centre for Linguistics, Budapest (Hungary)

«Between dialectometry and sociolinguistics: the analysis of internal border effects»

Paper presented at XVII Methods in Dialectology: (Dia)Lects in the 21st Century (Workshop: Borders, Dialects and Standard Varieties)

Dates
01/08/2022 - 05/08/2022
Lloc
Johannes Gutenberg Universität Mainz, Mainz (Germany)

«Pronunciació cos a cos: estratègies per millorar la pronúncia del català»

Workshop for the professionals of the Consorci per a la Normalització Lingüística

Dates
15/07/2022
Lloc
Barcelona

«Lectura en veu alta en situacions d’estrès i calma: observacions fisiològiques i lingüístiques»

Paper presented at the XIII Workshop sobre la prosòdia del català

Dates
07/07/2022
Lloc
Universitat de Barcelona, Barcelona

«L’efectivitat del programa d’intervenció narrativa multimodal (NMM): evidències de tres estudis realitzats a educació infantil»

Paper presented at the XIII Workshop sobre la prosòdia del català

Dates
07/07/2022
Lloc
Universitat de Barcelona, Barcelona

«Efectes acústics dels moviments corporals en la qualitat de les vocals del català»

Paper presented at the XIII Workshop sobre la prosòdia del català

Dates
07/07/2022
Lloc
Universitat de Barcelona, Barcelona

«Usos lingüístics i tria de llengües en la població escolar de la Ribagorça»

Paper presented at XIX Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes

Dates
29/06/2022 - 02/07/2022
Lloc
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, Vic

«L’estructura rítmica d’Ausiàs March i Vicent Andrés Estellés: una aproximació quantitativa basada en principis mètrics universals»

Paper presented at the XIX Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes

Dates
29/06/2022 - 02/07/2022
Lloc
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, Vic
Arxius adjunts
PDF608.84 KB

«La fonologia nativa i no nativa: anàlisi i creació de recursos digitals»

Jornades de transferència: Sobre recerca a la Facultat de Filologia i Comunicació

Dates
20/06/2022 - 21/06/2022
Lloc
Universitat de Barcelona, Barcelona
Arxius adjunts

«The rhythm in Catalan hexasyllables: personal style and grammar limitations»

Paper presented at the19èmes rencontres du Réseau Français de Phonologie

Dates
07/06/2022 - 09/06/2022
Lloc
Universidades do Porto, Porto
Arxius adjunts
PDF2.04 MB

«The rhythm in Catalan hexasyllables: personal style and grammar limitations»

Poster presented at the 29th Manchester Phonology Meeting

Dates
25/05/2022 - 27/05/2022
Lloc
University of Manchester, Manchester
Arxius adjunts
PDF378.04 KB

«Estructura del vers i variació lingüística en textos antics: els poemes d’Ausiàs March»

Paper presented at the XIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística

Dates
26/04/2022 - 29/04/2022
Lloc
Universitat de València, València
Arxius adjunts
PDF520.47 KB

«Auditory free classification of multilingual Catalan vowels»

Paper presented at the 10th International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech

Dates
20/04/2022 - 22/04/2022
Lloc
Universitat de Barcelona, Barcelona

«Taller Cos i pronúncia»

Invited talk

Dates
11/03/2022
Lloc
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, Vic

«El procés de substitució lingüística a la Ribagorça»

Invited talk at the Seminari de sociolingüística i política lingüística del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC-UB)

Dates
28/01/2022
Lloc
Universitat de Barcelona, Barcelona

«Usos lingüístics, tria de llengües i rols sociolingüístics en la població escolar de la Ribagorça»

Paper presented at the V Jornades de recerca de la Xarxa CRUSCAT-IEC

Dates
26/01/2022 - 27/01/2022
Lloc
Institut d'Estudis Catalans, Barcelona

«La dialectometria social: un nou enfocament per analitzar el canvi lingüístic»

Paper presented at V Jornades de recerca de la Xarxa CRUSCAT-IEC

Dates
26/01/2022 - 27/01/2022
Lloc
Institut d'Estudis Catalans, Barcelona

«The rhythm in Catalan hexasyllables: personal style and grammar limitations»

Paper presented at the 19th Old World Conference in Phonology

Dates
26/01/2022 - 28/01/2022
Lloc
Universidad de Deusto, Donostia
Arxius adjunts
PDF2.04 MB

«The phonological properties of Catalan and Spanish (ir)reversible binomials. Evidence from real data corpora and judgment tests»

Paper presented at Going Romance 2021

Dates
03/12/2021
Lloc
U Amsterdam, Amsterdam

«Pronúncia corpòria. D'hàbits articulatoris a habituds corporoarticulatòries en la millora de la pronunciació del català»

Seminar online of SERCLE (Societat d'Ensenyament i Recerca del Català com a Llengua Estrangera)

Dates
26/11/2021
Lloc
online