Drupal

Congressos

1 - 25 of 209
Sort by

«Propietats fonològiques dels binomis (ir)reversibles en català»

Paper presented at the XII Workshop sobre Prosòdia del català

Dates
15/07/2021
Lloc
Universitat de Barcelona & Universitat de les Illes Balears

«Lectura en veu alta, pauses silencioses»

Paper presented at the VIII Congreso Internacional de Fonética Experimental (CIFE)

Dates
28/06/2021 - 30/06/2021
Lloc
Universitat de Girona, Girona

«La estructura prosódica de los acrónimos del español»

Paper presented at the XIV Congreso Internacional de Lingüística General

Dates
23/06/2021 - 25/06/2021
Lloc
Universidad de Sevilla, Sevilla

«Naturalidad y estabilidad en el género de los adjetivos en catalán en comparación con el español»

Paper presented at the XIV Congreso Internacional de Lingüística General

Dates
23/06/2021 - 25/06/2021
Lloc
Universidad de Sevilla, Sevilla
Arxius adjunts

«Los criterios de coherencia y convergencia aplicados a la morfología verbal del catalán»

Paper presented at the XIV Congreso Internacional de Lingüística General

Dates
23/06/2021 - 25/06/2021
Lloc
Universidad de Sevilla, Sevilla

«The role of the foot in European Portuguese and Brazilian Portuguese: implications for prosodic phonology and the definition of language phonological profiles»

Poster presented at 4th Phonetics and Phonology in Europe (PAPE)

Dates
21/06/2021 - 23/06/2021
Lloc
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

«On the UR construction of (non-) alternating unstressed schwas and [u]s in Catalan. Some evidence from primary school children handwriting»

Paper presented at the 28th Manchester Phonology Meeting

Dates
26/05/2021
Lloc
Virtual, Manchester
Arxius adjunts

«La estructura interna de las palabras: una aproximación morfofonológica al estudio del español»

Invited speaker at the IX Jornadas de iniciación a la investigación

Dates
15/03/2021 - 18/03/2021
Lloc
Universidad Complutense de Madrid, Madrid

«Prosodically-driven morpheme non-realization in the Minorcan Catalan DP as evidence for left-edge Strong Start»

Invited talk at the Atelier de Phonologie

https://sites.google.com/site/atelierphono/

Dates
10/02/2021 - 10/02/2021
Lloc
Atelier de Phonologie
Arxius adjunts
handout.pdf1015.91 KB

«El llegat de Badia a la lingüística: Fonètica i fonologia»

Dates
24/11/2020 - 25/11/2020
Lloc
Institut d'Estudis Catalans (Barcelona)

«El llegat de Badia a la lingüística: Morfologia»

Dates
24/11/2020 - 25/11/2020
Lloc
Institut d'Estudis Catalans (Barcelona)
Arxius adjunts

«El lleidatà, un parlar en recessió: Aspectes lèxics»

Paper presented at the VIII Jornades d’Estudi del Segrià

Dates
21/11/2020
Lloc
Llardecans, Lleida

«Round table: Reptes de l'ensenyament de la llengua oral i de la pronunciació»

Invited talk at round table, II Jornades Internacionals de didàctica del valencià com a L2

Dates
23/10/2020 - 31/10/2020
Lloc
Universitat d'Alacant, Alacant

«L’evolució dels verbs incoatius del català del segle XIII al segle XVI»

Paper presented at the IV Congrés Internacional de l'Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes

Dates
04/09/2020
Lloc
Universitat de Barcelona, Barcelona

«Aplicación de la dialectometría al estudio de las distancias dialectales en Aragón»

Invited speaker at the Curso de verano en la Universidad de Zaragoza «El contínuum románico. La transición entre las lenguas románicas, la intercomprensión y las variedades lingüísticas de frontera»

Dates
15/07/2020
Lloc
Jaca, Zaragoza

«La llengua escapçada. Un estudi sobre l’autonomització dels parlars nord-occidentals a la cruïlla catalanoaragonesa»

Invited talk at the Seminario de sociolingüística y política lingüística del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC-UB)

Dates
24/01/2020
Lloc
Universitat de Barcelona, Barcelona

«Aprenentatge del català com a L2/LE: cos, prosòdia, segments»

Paper presented at the Workshop Barcelona Linguistics Hub

Dates
22/01/2020
Lloc
Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Barcelona

«Minimal recursive feet in Brazilian Portuguese?»

Paper presented at the Workshop Recursivity in Phonology Below and Above the Word

Dates
21/11/2019 - 22/11/2019
Lloc
Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra, Spain)

«Un estudi sobre l’autonomització dels parlars nord-occidentals a la cruïlla catalanoaragonesa»

Paper presented at the VII Jornades d’Estudi del Segrià

Dates
16/11/2019
Lloc
Puigverd de Lleida, Lleida

«Estratègies en l’adaptació de manlleus en català i en altres llengües romàniques»

Invited speaker at 27è Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB-27): 'L’adaptació de manlleus en català i en altres llengües romàniques'

Dates
15/11/2019
Lloc
Universitat de Barcelona, Barcelona

«Estudi acústic de la palatalitat de l'increment -ixc en valencià»

Paper presented at III Congrés Internacional de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes

Dates
02/10/2019 - 04/10/2019
Lloc
Universitat de les Illes Balears, Palma

«La desinència de cinquena persona en el català de principis del segle XV»

Paper presented at III Congrés Internacional de l'Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes

Dates
02/10/2019 - 04/10/2019
Lloc
Universitat de les Illes Balears, Palma

«L’ensenyament de la pronunciació del català com a LE: recursos i estratègies per a l’aula i d’autoaprenentatge»

Invited talk at I Jornades internacionals de didàctica del valencià com a L2

Dates
20/09/2019 - 21/09/2019
Lloc
IES Lluís Vives, València

«Variació geogràfica en la realització de la /s/ en català i en castellà»

Paper presented at XXXIV Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas

Dates
18/09/2019 - 20/09/2019
Lloc
Universitat de València, València

«L’extensió progressiva de la velarització en català»

Paper presented at XXXIV Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas

Dates
18/09/2019 - 20/09/2019
Lloc
Universitat de València, València