Drupal

Congressos

1 - 25 of 265
Sort by

Prosodic weight in Catalan reversible binomials

Comunicació presentada al Going Romance 2023

Dates
30/11/2023 - 01/12/2023
Lloc
Radboud University of Nijmegen, Nijmegen, Holanda

«Asymmetries between enclitics and proclitics in the scope of vowel harmony in Eastern Andalusian Spanish»

Paper presented at the Symposium on Vowel Harmony 2023

Dates
16/11/2023 - 17/11/2023
Lloc
HUN-REN Research Centre for Linguistics, Budapest (Hungary)

«Weight, backness, phonotactics and sonority reversals in Catalan reversible binomials»

Paper presented at the 2023 Annual Meeting on Phonology (AMP 2023)

Dates
22/10/2023
Lloc
En línia

«La preservació de contrastos com a factor inhibidor de la reducció vocàlica en els manlleus en català central»

Paper presented at the Jornades de Lingüística Catalana a Viena 2023

Dates
19/10/2023 - 20/10/2023
Lloc
Universität Wien (Austria)
Arxius adjunts
PDF1.28 MB

«Flexió de nombre en manlleus adjectivals introduïts al català i a l’espanyol»

Paper presented at the Jornades de Lingüística Catalana a Viena 2023

Dates
19/10/2023 - 20/10/2023
Lloc
Universität Wien (Austria)
Arxius adjunts
PDF570.89 KB

«Estil personal, principis rítmics universals i gramàtica mètrica del català en la poesia d'Estellés i d'Ausiàs March»

Invited talk at the Jornades de Lingüística Catalana a Viena 2023

Dates
19/10/2023 - 20/10/2023
Lloc
Universität Wien (Austria)
Arxius adjunts
PDF1.38 MB

«Extensió i evolució dels trets de color de la vocal baixa posttònica final en valencià: l’harmonia vocàlica i la neutralització de la vocal /a#/ com a [E, O]»

Paper presented at the Jornades de Lingüística Catalana a Viena 2023

Dates
19/10/2023 - 20/10/2023
Lloc
Universität Wien (Austria)

«Bombardeo de pensamientos random»: la invariabilidad de número generalizada de los préstamos adjetivales en catalán y español»

Poster presented at the XIX Encuentro de Morfólogos. Adjetivos y su morfología

Dates
05/10/2023 - 06/10/2023
Lloc
Universidad Complutense de Madrid, Madrid
Arxius adjunts
PDF119.85 KB

«Obscuring morphomic patterns: some evidence from Catalan verbal inflection»

Paper presented at the International Symposium of Morphology (ISMo 2023)

Dates
13/09/2023 - 15/09/2023
Lloc
Université de Lorraine (Nancy, FR)
Arxius adjunts
PDF681.36 KB

«La fonologia catalana 1973-2023»

Poster presented at the Jornada de Commemoració del 50è aniversari de l’assemblea fundacional de l’AILLC a Fitzwilliam College - Universitat de Cambridge (1973)

Dates
14/07/2023 - 15/07/2023
Lloc
University of Cambridge (Cambridge, UK)
Arxius adjunts
PDF441.92 KB

«Valencian Catalan vowel harmony across morphological and prosodic boundaries»

Paper presented at the Rencontres du Réseau Français de Phonologie (RFP 2023)

Dates
27/06/2023 - 29/06/2023
Lloc
Université de Lille, Lille (France)

«Overriding sonority preferences in the distribution of Catalan rhotics»

Paper presented at the Rencontres du Réseau Français de Phonologie (RFP 2023)

Dates
27/06/2023 - 29/06/2023
Lloc
Université de Lille, Lille (France)
Arxius adjunts
PDF632.58 KB

«Análisis formántico de la armonía vocálica del valenciano: fronteras morfológicas y prosódicas a la expansión de rasgos»

Paper presented at the 9th Conference on Experomental Phonetics (CIFE2023)

Dates
21/06/2023 - 23/06/2023
Lloc
Universidade de Vigo, Vigo

«La distribución de las róticas en catalán: preferencias de sonoridad y adaptación contextual»

Paper presented at the 9th Conference on Experimental Phonetics (CIFE2023)

Dates
21/06/2023 - 23/06/2023
Lloc
Universidade de Vigo, Vigo
Arxius adjunts
PDF584.09 KB

«Gestualidad y posición corporal y cualidad de las vocales: impacto de las posturas y los gestos en el vocalismo del catalán»

paper presented at the IX Congrés Internacional de Fonètica Experimental (CIFE 2023)

Dates
21/06/2023 - 23/06/2023
Lloc
Universidade de Vigo, Vigo

«Análisis métrico de los truncamientos en el desarrollo del español como lengua materna»

Paper presented at the XV Congreso Internacional de Lingüística General (2023)

Dates
14/06/2023 - 16/06/2023
Lloc
Universidad Complutense de Madrid, Madrid

«De haüt a hagut: la vinculación morfómica entre el tema de perfecto y el participio en catalán»

Paper presented at the XV Congreso Internacional de Lingüística General (2023)

Dates
14/06/2023 - 16/06/2023
Lloc
Universidad Complutense de Madrid, Madrid
Arxius adjunts
PDF640.93 KB

«Constraining the scope of metaphony in southeastern peninsular Spanish»

Invited speaker at the Workshop: Metaphony. Theoretical, descriptive and typological issues (Phonetics and Phonology in Europe 2023, PAPE 2023)

Dates
01/06/2023
Lloc
Radboud Universiteit (Nijmegen, The Netherlands)
Arxius adjunts
pdf593.47 KB

«On headedness and layers in the prosodic hierarchy, with special attention to the foot»

Invited speaker at the 30th Manchester Phonology Meeting

Dates
25/05/2023
Lloc
Manchester University, Manchester

«Condicions a l'expansió de trets de l'harmonia del valencià»

Invited talk at the Phonetics Laboratory  "Eugenio Martínez-Celdrán", U Barcelona

Dates
25/04/2023

«Explaining deviations from sonority preferences in the distribution of rhotics in Catalan»

Poster presented at the 20th Old World Conference of Phonology (OCP 20)

Dates
25/01/2023 - 27/01/2023
Lloc
Université de Tours (France)
Arxius adjunts
pdf299.65 KB

«The development of new patterns: /g/ as a first-person marker in Catalan verbs»

Poster presented at Going Romance 2022 

Dates
30/11/2022 - 02/12/2022
Lloc
Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra

«The analogical velarization of the Catalan 2nd conjugation participles: an evolution conditioned by prosodic factors»

Paper presented at the Western Conference on Linguistics (WECOL) 2022

Dates
12/11/2022 - 13/11/2022
Lloc
California State University, Fresno (California,USA)

«Va de erres: pronúncies escaients i pronúncies importunes per a la teoria fonològica»

Round table «Phonology, morphology and metrics», Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB 30): Noves perspectives en lingüística catalana. Passat, present i futur

Dates
11/11/2022
Lloc
Universitat de Barcelona
Arxius adjunts
pdf179.39 KB

«Els principis del ritme en català»

Round table «Phonology, morphology and metrics», Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB 30): Noves perspectives en lingüística catalana. Passat, present i futur

Dates
11/11/2022
Lloc
Universitat de Barcelona
Arxius adjunts
pdf247.35 KB