Drupal

Other research papers

Other research papers

La incidència del pes prosòdic en l’ordre que adopten els components dels binomis en un corpus de dades escrites

Status
Finished
Year
2022
Author
Direction
Programme
Màster oficial interuniversitari d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes

Estudi de la incidència del pes prosòdic en binomis no congelats i en col·locacions del català

Status
Finished
Year
2022
Author
Programme
Màster oficial interuniversitari d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes

Descripció i anàlisi acústica de les realitzacions de les fricatives labiodentals sordes finals en posició prevocàlica

Status
Finished
Year
2021
Author
Programme
Grau de Filologia Catalana
Attached files
Treball1.4 MB
Annexos662.95 KB

L’assignació de gènere gramatical en una mostra de manlleus incorporats al català

Status
Finished
Year
2021
Author
Programme
Grau de Filologia Catalana
Attached files
Treball1.13 MB
Annexos5.8 MB

Descripció microtipològica i anàlisi freqüencial de les obertures en català

Status
Finished
Year
2021
Author
Direction
Programme
Grau de Filologia Catalana
Attached files
Treball732.14 KB
Enllaços1005.94 KB

El procés d'elisió de la /n/ final en síl·laba tònica en català: estat de la qüestió i experiment amb pseudoparaules

Status
Finished
Year
2021
Author
Direction
Programme
Grau de Llengües i Literatures Modernes
Attached files
Treball3.49 MB
Annexos2.24 MB

Sobre la distribució vocàlica en els manlleus i el seu grau de nativització fonològica: estudi experimental a través d'una mostra del català de la plana de Vic i proposta d'explicació tipològica

Status
Finished
Year
2020
Direction
Programme
Grau de Filologia Catalana
Attached files

La producció de l’accent lèxic en anglès com a llengua estrangera en catalanoparlants

Status
Finished
Year
2019
Author
Direction
Programme
Grau de Lingüística
Attached files