Drupal

Workshop ‘Exceptionality in phonology’

Workshop ‘Exceptionality in phonology’

Tuesday 27-01-2015/10:00
Lloc
Universitat Autònoma de Barcelona
Organitzador
Projecte FFI2013-46987-C3-2-P, Departament de Filologia Catalana, Universitat Autònoma de Barcelona

Workshop celebrat en el marc del 12th Old World Conference in Phonology

Més informació: http://www.ub.edu/ocp12/workshop/