Congressos

Es mostren 1 - 25 de 233
Ordena per

«Propietats fonològiques dels binomis (ir)reversibles en català»

Comunicació presentada al XII Workshop sobre Prosòdia del català

Dates
15/07/2021
Lloc
Universitat de Barcelona & Universitat de les Illes Balears

«Lectura en veu alta, pauses silencioses»

Comunicació presentada al VIII Congreso Internacional de Fonética Experimental (CIFE)

Dates
28/06/2021 - 30/06/2021
Lloc
Universitat de Girona, Girona

«La estructura prosódica de los acrónimos del español»

Comunicació presentada al XIV Congreso Internacional de Lingüística General

Dates
23/06/2021 - 25/06/2021
Lloc
Universidad de Sevilla, Sevilla

«Naturalidad y estabilidad en el género de los adjetivos en catalán en comparación con el español»

Comunicació presentada al XIV Congreso Internacional de Lingüística General

Dates
23/06/2021 - 25/06/2021
Lloc
Universidad de Sevilla, Sevilla
Arxius adjunts

«Los criterios de coherencia y convergencia aplicados a la morfología verbal del catalán»

Comunicació presentada al XIV Congreso Internacional de Lingüística General

Dates
23/06/2021 - 25/06/2021
Lloc
Universidad de Sevilla, Sevilla

«The role of the foot in European Portuguese and Brazilian Portuguese: implications for prosodic phonology and the definition of language phonological profiles»

Pòster presentat a 4th Phonetics and Phonology in Europe (PAPE)

Dates
21/06/2021 - 23/06/2021
Lloc
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

«On the UR construction of (non-) alternating unstressed schwas and [u]s in Catalan. Some evidence from primary school children handwriting»

Comunicació presentada al 28th Manchester Phonology Meeting

Dates
26/05/2021
Lloc
Virtual, Manchester
Arxius adjunts

«La estructura interna de las palabras: una aproximación morfofonológica al estudio del español»

Ponència invitada a les IX Jornadas de iniciación a la investigación

Dates
15/03/2021 - 18/03/2021
Lloc
Universidad Complutense de Madrid, Madrid

Prosodically-driven morpheme non-realization in the Minorcan Catalan DP as evidence for left-edge Strong Start

Conferència invitada a l'Atelier de Phonologie

https://sites.google.com/site/atelierphono/

Dates
10/02/2021 - 10/02/2021
Lloc
Atelier de Phonologie
Arxius adjunts
handout.pdf1015.91 KB

«El llegat de Badia a la lingüística: Fonètica i fonologia»

Dates
24/11/2020 - 25/11/2020
Lloc
Institut d'Estudis Catalans (Barcelona)

«El llegat de Badia a la lingüística: Morfologia»

Dates
24/11/2020 - 25/11/2020
Lloc
Institut d'Estudis Catalans (Barcelona)
Arxius adjunts

«El lleidatà, un parlar en recessió: Aspectes lèxics»

Comunicació presentada a les VIII Jornades d’Estudi del Segrià

Dates
21/11/2020
Lloc
Llardecans, Lleida

«Taula rodona: Reptes de l'ensenyament de la llengua oral i de la pronunciació»

Conferència invitada a taula rodona, II Jornades Internacionals de didàctica del valencià com a L2

Dates
23/10/2020 - 31/10/2020
Lloc
Universitat d'Alacant, Alacant

«L’evolució dels verbs incoatius del català del segle XIII al segle XVI»

Comunicació presentada al IV Congrés Internacional de l'Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes

Dates
04/09/2020

«Aplicación de la dialectometría al estudio de las distancias dialectales en Aragón»

Ponència invitada en el Curso de verano en la Universidad de Zaragoza «El contínuum románico. La transición entre las lenguas románicas, la intercomprensión y las variedades lingüísticas de frontera»

Dates
15/07/2020
Lloc
Jaca, Zaragoza

«La llengua escapçada. Un estudi sobre l’autonomització dels parlars nord-occidentals a la cruïlla catalanoaragonesa»

Conferència invitada al Seminario de sociolingüística y política lingüística del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC-UB)

Dates
24/01/2020
Lloc
Universitat de Barcelona, Barcelona

«Aprenentatge del català com a L2/LE: cos, prosòdia, segments»

Comunicació presentada al Workshop Barcelona Linguistics Hub

Dates
22/01/2020
Lloc
Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Barcelona

«Minimal recursive feet in Brazilian Portuguese?»

Comunicació presentada al Workshop Recursivity in Phonology Below and Above the Word

Dates
21/11/2019 - 22/11/2019
Lloc
Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)

«Un estudi sobre l’autonomització dels parlars nord-occidentals a la cruïlla catalanoaragonesa»

Comunicació a les VII Jornades d’Estudi del Segrià

Dates
16/11/2019
Lloc
Puigverd de Lleida, Lleida

«Estratègies en l’adaptació de manlleus en català i en altres llengües romàniques»

Ponència invitada al 27è Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB-27): 'L’adaptació de manlleus en català i en altres llengües romàniques'

Dates
15/11/2019
Lloc
Universitat de Barcelona, Barcelona

«Estudi acústic de la palatalitat de l'increment -ixc en valencià»

Comunicació presentada al III Congrés Internacional de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes

Dates
02/10/2019 - 04/10/2019
Lloc
Universitat de les Illes Balears, Palma

«La desinència de cinquena persona en el català de principis del segle XV»

Comunicació presentada al III Congrés Internacional de l'Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes

Dates
02/10/2019 - 04/10/2019

«L’ensenyament de la pronunciació del català com a LE: recursos i estratègies per a l’aula i d’autoaprenentatge»

Ponència invitada a les I Jornades internacionals de didàctica del valencià com a L2

Dates
20/09/2019 - 21/09/2019
Lloc
IES Lluís Vives, València

«Variació geogràfica en la realització de la /s/ en català i en castellà»

Comunicació presentada al XXXIV Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas

Dates
18/09/2019 - 20/09/2019
Lloc
Universitat de València, València

«L’extensió progressiva de la velarització en català»

Comunicació presentada al XXXIV Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas

Dates
18/09/2019 - 20/09/2019
Lloc
Universitat de València, València