Congressos

Es mostren 1 - 25 de 289
Ordena per

Prosodic weight in Catalan reversible binomials

Comunicació presentada al Going Romance 2023

Dates
30/11/2023 - 01/12/2023
Lloc
Radboud University of Nijmegen, Nijmegen, Holanda

«Asymmetries between enclitics and proclitics in the scope of vowel harmony in Eastern Andalusian Spanish»

Comunicació presentada al Symposium on Vowel Harmony 2023

Dates
16/11/2023 - 17/11/2023
Lloc
HUN-REN Research Centre for Linguistics, Budapest (Hongria)

«Weight, backness, phonotactics and sonority reversals in Catalan reversible binomials»

Comunicació presentada al 2023 Annual Meeting on Phonology (AMP 2023)

Dates
22/10/2023
Lloc
En línia

«La preservació de contrastos com a factor inhibidor de la reducció vocàlica en els manlleus en català central»

Comunicació presentada a les Jornades de Lingüística Catalana a Viena 2023

Dates
19/10/2023 - 20/10/2023
Lloc
Universität Wien (Àustria)
Arxius adjunts
PDF1.28 MB

«Flexió de nombre en manlleus adjectivals introduïts al català i a l’espanyol»

Comunicació presentada a les Jornades de Lingüística Catalana a Viena 2023

Dates
19/10/2023 - 20/10/2023
Lloc
Universität Wien (Àustria)
Arxius adjunts
PDF570.89 KB

«Estil personal, principis rítmics universals i gramàtica mètrica del català en la poesia d'Estellés i d'Ausiàs March»

Ponència invitada a les Jornades de Lingüística Catalana a Viena 2023

Dates
19/10/2023 - 20/10/2023
Lloc
Universität Wien (Àustria)
Arxius adjunts
PDF1.38 MB

«Extensió i evolució dels trets de color de la vocal baixa posttònica final en valencià: l’harmonia vocàlica i la neutralització de la vocal /a#/ com a [E, O]»

Comunicació presentada a les Jornades de Lingüística Catalana a Viena 2023

Dates
19/10/2023 - 20/10/2023
Lloc
Universität Wien (Àustria)

«Bombardeo de pensamientos random»: la invariabilidad de número generalizada de los préstamos adjetivales en catalán y español»

Pòster presentat al XIX Encuentro de Morfólogos. Adjetivos y su morfología

Dates
05/10/2023 - 06/10/2023
Lloc
Universidad Complutense de Madrid, Madrid
Arxius adjunts
PDF119.85 KB

«Obscuring morphomic patterns: some evidence from Catalan verbal inflection»

Comunicació presentada al International Symposium of Morphology (ISMo 2023)

Dates
13/09/2023 - 15/09/2023
Lloc
Université de Lorraine (Nancy, FR)
Arxius adjunts
PDF681.36 KB

«La fonologia catalana 1973-2023»

Pòster presentat a la Jornada de Commemoració del 50è aniversari de l’assemblea fundacional de l’AILLC a Fitzwilliam College - Universitat de Cambridge (1973)

Dates
14/07/2023 - 15/07/2023
Lloc
University of Cambridge (Cambridge, UK)
Arxius adjunts
PDF441.92 KB

«Valencian Catalan vowel harmony across morphological and prosodic boundaries»

Comunicació presentada als Rencontres du Réseau Français de Phonologie (RFP 2023)

Dates
27/06/2023 - 29/06/2023
Lloc
Université de Lille, Lille (France)

«Overriding sonority preferences in the distribution of Catalan rhotics»

Comunicació presentada als Rencontres du Réseau Français de Phonologie (RFP 2023)

Dates
27/06/2023 - 29/06/2023
Lloc
Université de Lille, Lille (France)
Arxius adjunts
PDF632.58 KB

«Análisis formántico de la armonía vocálica del valenciano: fronteras morfológicas y prosódicas a la expansión de rasgos»

Comunicació presentada al IX Congreso Internacional de Fonética Experimental (CIFE2023)

Dates
21/06/2023 - 23/06/2023
Lloc
Universidade de Vigo, Vigo

«La distribución de las róticas en catalán: preferencias de sonoridad y adaptación contextual»

Comunicació presentada al IX Congreso Internacional de Fonética Experimental (CIFE2023)

Dates
21/06/2023 - 23/06/2023
Lloc
Universidade de Vigo, Vigo
Arxius adjunts
PDF584.09 KB

«Gestualidad y posición corporal y cualidad de las vocales: impacto de las posturas y los gestos en el vocalismo del catalán»

Comunicació presentada al IX Congrés Internacional de Fonètica Experimental (CIFE 2023)

Dates
21/06/2023 - 23/06/2023
Lloc
Universidade de Vigo, Vigo

«Análisis métrico de los truncamientos en el desarrollo del español como lengua materna»

Comunicació presentada al XV Congreso Internacional de Lingüística General (2023)

Dates
14/06/2023 - 16/06/2023
Lloc
Universidad Complutense de Madrid, Madrid

«De haüt a hagut: la vinculación morfómica entre el tema de perfecto y el participio en catalán»

Comunicació presentada al XV Congreso Internacional de Lingüística General (2023)

Dates
14/06/2023 - 16/06/2023
Lloc
Universidad Complutense de Madrid, Madrid
Arxius adjunts
PDF640.93 KB

«Constraining the scope of metaphony in southeastern peninsular Spanish»

Ponència invitada al Workshop: Metaphony. Theoretical, descriptive and typological issues (Phonetics and Phonology in Europe 2023, PAPE 2023)

Dates
01/06/2023
Lloc
Radboud Universiteit (Nijmegen, The Netherlands)
Arxius adjunts
pdf593.47 KB

«On headedness and layers in the prosodic hierarchy, with special attention to the foot»

Ponència invitada al 30th Manchester Phonology Meeting

Dates
25/05/2023
Lloc
Manchester University, Manchester

«Condicions a l'expansió de trets de l'harmonia del valencià»

Xerrada convidada al Laboratori de fonètica "Eugenio Martínez-Celdrán", U Barcelona

Dates
25/04/2023

«Explaining deviations from sonority preferences in the distribution of rhotics in Catalan»

Pòster presentat a la 20th Old World Conference of Phonology (OCP 20)

Dates
25/01/2023 - 27/01/2023
Lloc
Université de Tours (França)
Arxius adjunts
pdf299.65 KB

«The development of new patterns: /g/ as a first-person marker in Catalan verbs»

Pòster presentat a Going Romance 2022 

Dates
30/11/2022 - 02/12/2022
Lloc
Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra

«The analogical velarization of the Catalan 2nd conjugation participles: an evolution conditioned by prosodic factors»

Comunicació presentada a la Western Conference on Linguistics (WECOL) 2022

Dates
12/11/2022 - 13/11/2022
Lloc
California State University, Fresno (California, EUA)

«Va de erres: pronúncies escaients i pronúncies importunes per a la teoria fonològica»

Taula rodona «Fonologia, morfologia i mètrica», Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB 30): Noves perspectives en lingüística catalana. Passat, present i futur

Dates
11/11/2022
Lloc
Universitat de Barcelona
Arxius adjunts
pdf179.39 KB

«Els principis del ritme en català»

Taula rodona «Fonologia, morfologia i mètrica», Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB 30): Noves perspectives en lingüística catalana. Passat, present i futur

Dates
11/11/2022
Lloc
Universitat de Barcelona
Arxius adjunts
pdf247.35 KB