Altres treballs de recerca / treballs de grau

Altres treballs de recerca / treballs de grau

Descripció i anàlisi acústica de les realitzacions de les fricatives labiodentals sordes finals en posició prevocàlica

Estat
Finalitzada
Any
2021
Autor
Programa
Grau de Filologia Catalana
Arxius adjunts
Treball1.4 MB
Annexos662.95 KB

L’assignació de gènere gramatical en una mostra de manlleus incorporats al català

Estat
Finalitzada
Any
2021
Autor
Programa
Grau de Filologia Catalana
Arxius adjunts
Treball1.13 MB
Annexos5.8 MB

Descripció microtipològica i anàlisi freqüencial de les obertures en català

Estat
Finalitzada
Any
2021
Autor
Direcció
Programa
Grau de Filologia Catalana
Arxius adjunts
Treball732.14 KB
Enllaços1005.94 KB

El procés d'elisió de la /n/ final en síl·laba tònica en català: estat de la qüestió i experiment amb pseudoparaules

Estat
Finalitzada
Any
2021
Autor
Direcció
Programa
Grau de Llengües i Literatures Modernes
Arxius adjunts
Treball3.49 MB
Annexos2.24 MB

Sobre la distribució vocàlica en els manlleus i el seu grau de nativització fonològica: estudi experimental a través d'una mostra del català de la plana de Vic i proposta d'explicació tipològica

Estat
Finalitzada
Any
2020
Direcció
Programa
Grau de Filologia Catalana
Arxius adjunts

La producció de l’accent lèxic en anglès com a llengua estrangera en catalanoparlants

Estat
Finalitzada
Any
2019
Autor
Direcció
Programa
Grau de Lingüística
Arxius adjunts