Altres treballs de recerca / treballs de grau

Altres treballs de recerca / treballs de grau

La incidència del pes prosòdic en l’ordre que adopten els components dels binomis en un corpus de dades escrites

Estat
Finalitzada
Any
2022
Autor
Direcció
Programa
Màster oficial interuniversitari d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes

Estudi de la incidència del pes prosòdic en binomis no congelats i en col·locacions del català

Estat
Finalitzada
Any
2022
Autor
Programa
Màster oficial interuniversitari d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes

Descripció i anàlisi acústica de les realitzacions de les fricatives labiodentals sordes finals en posició prevocàlica

Estat
Finalitzada
Any
2021
Autor
Programa
Grau de Filologia Catalana
Arxius adjunts
Treball1.4 MB
Annexos662.95 KB

L’assignació de gènere gramatical en una mostra de manlleus incorporats al català

Estat
Finalitzada
Any
2021
Autor
Programa
Grau de Filologia Catalana
Arxius adjunts
Treball1.13 MB
Annexos5.8 MB

Descripció microtipològica i anàlisi freqüencial de les obertures en català

Estat
Finalitzada
Any
2021
Autor
Direcció
Programa
Grau de Filologia Catalana
Arxius adjunts
Treball732.14 KB
Enllaços1005.94 KB

El procés d'elisió de la /n/ final en síl·laba tònica en català: estat de la qüestió i experiment amb pseudoparaules

Estat
Finalitzada
Any
2021
Autor
Direcció
Programa
Grau de Llengües i Literatures Modernes
Arxius adjunts
Treball3.49 MB
Annexos2.24 MB

Sobre la distribució vocàlica en els manlleus i el seu grau de nativització fonològica: estudi experimental a través d'una mostra del català de la plana de Vic i proposta d'explicació tipològica (Premi Joan Julià-Muné)

Estat
Finalitzada
Any
2020
Direcció
Programa
Grau de Filologia Catalana
Arxius adjunts

La producció de l’accent lèxic en anglès com a llengua estrangera en catalanoparlants

Estat
Finalitzada
Any
2019
Autor
Direcció
Programa
Grau de Lingüística
Arxius adjunts