Drupal

«Interferències visibles i ocultes en el sistema vocàlic de Catarroja»

2019

«Interferències visibles i ocultes en el sistema vocàlic de Catarroja»

Treballs de Sociolingüística Catalana, 29

p. 81-104