Drupal

Esteve Clua Julve

Investigador d'altres universitats
esteve.clua@upf.edu

Relevant publications

2012
Fuertes-Olivera, Pedro A. (ed.)

Procedia. Social and Behavioral Sciences, 198

Elsevier
p. 89-94
2006
Montreuil, Jean-Pierre (ed.)

New Perspectives on Romance Linguistics. Vol. 2: Phonetics, phonology, and dialectology

Amsterdam / Philadelphia
John Benjamins
p. 31-47
2002
Solà, Joan; Lloret, Maria-Rosa; Mascaró, Joan; Pérez Saldanya, Manuel (dir.)

Gramàtica del català contemporani, vol. 1

Barcelona
Empúries
p. 483-534
2000

Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 26

p. 11-26