Grup d'Estudi de la Variació Dialectal (GEVaD)

El GEVaD s'ocupa de l'estudi de la variació dialectal sincrònica. Té com a objectiu principal l’estudi de fenòmens fonètics, fonològics i morfològics, amb èmfasi, per una banda, en la variació dialectal del català i en la comparació entre diferents llengües romàniques i altres llengües i, per l’altra, en l’estudi de les interaccions entre diferents components de la gramàtica.

Publicacions

2022

Manual of Romance Phonetics and Phonology

2019

Escartí, Vicent Josep (ed.) Nunc dimittis: Estudis dedicats al professor Antoni Ferrando

2021

Proc. 3rd International Symposium on Applied Phonetics (ISAPh 2021)

2024

Revista Española de Lingüística Aplicada

(published online April 2024)

Congressos

Notícies

19-06-2023

19/06/2023, 18.00h. Karen Jesney (Carleton University): Canadian French liaison: exceptions and innovations 

Enllaç

29/06/2023, 16.00h. Karen Jesney (Carleton University): Gradient Symbolic Representations: weighing evidence from loanword adaptation and lexical exceptions

Enllaç

01-04-2023

Manel Badal acaba de rebre la menció honorífica del Premi IEC de la Secció Filològica Marià Aguiló de Gramàtica Històrica i Història de la Llengua, en el marc de la Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2023 de l'IEC, pel seu treball "Morfologia verbal catalana: anàlisi diacrònica dels verbs velaritzats" (dir: Jesús Jiménez, Manel P. Saldanya). 

04-03-2023

A en Xevi Pujol Molist, exalumne del grau de Filologia Catalana i nou becari FPU de la Secció de Lingüística Catalana del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, li acaben de concedir el Premi de recerca Joan Julià-Muné per a Treballs de Fi de Grau en l'àmbit de la Filologia Catalana (promogut i patrocinat per l'IEC), pel seu treball "Sobre la distribució vocàlica en els manlleus i el seu grau de nativització fonològica: estudi experimental a través d'una mostra del català de la plana de Vic i proposta d'explicació tipològica", tutoritzat per Clàudia Pons-Moll.