Treballs d'investigació

Treballs d'investigació (màster i posgrau)

Descripció i anàlisi de les realitzacions de vocals mitjanes en manlleus esdrúixols del català de Barcelona

Estat
Finalitzada
Any
2021
Autor
Direcció
Programa
Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes
Arxius adjunts

Relacions de solidaritat entre l'obertura de vocals mitjanes tòniques, la reducció vocàlica i l'elisió de la ròtica final en manlleus

Estat
Finalitzada
Any
2019
Autor
Direcció
Programa
Màster d’Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes

Estudio de las diferencias entre los sistemas vocálicos del español y del chino

Estat
Finalitzada
Any
2016
Autor
Programa
Màster Oficial en Investigació en llengües i literatures Estudis avançats de llengua i literatura catalanes, Universitat de València
Arxius adjunts

Ròtiques finals en el català central de Barcelona

Estat
Finalitzada
Any
2015
Autor
Programa
Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes

Articulació i reconeixement de les fricatives del valencià

Estat
Finalitzada
Any
2014
Programa
Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària, Universitat de València
Arxius adjunts

Estudi sociomorfològic a Manresa : el segment velar en algunes formes del PI i el PS dels verbs anar, fer, veure i haver

Estat
Finalitzada
Any
2014
Programa
Màster Oficial Interuniversitari Estudis avançats de llengua i literatura catalanes, UAB–UB

Aspectes fonològics del català de la comarca de la Selva

Estat
Finalitzada
Any
2012
Direcció
Programa
Màster Oficial Interuniversitari Estudis avançats i aplicats en llengua i literatura catalanes (MOEILLC), UAB–UB

Les variants al·lomòrfiques de la preposició a en algunes varietats del català: descripció i anàlisi

Estat
Finalitzada
Any
2009
Programa
Màster Oficial Interuniversitari Estudis avançats i aplicats en llengua i literatura catalanes (MOEILLC), UAB–UB