El GEVaD

El Grup d'Estudi de la Variació Dialectal (GEVaD) forma part del grup de recerca consolidat Grup d'Estudi de la Variació (GEV), finançat per la Generalitat de Catalunya, que aplega diferents projectes de recerca competitius dirigits per membres de la Secció de Lingüística Catalana del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona. Tots ells tenen per objecte d'estudi la variació lingüística des de diferents perspectives: la dialectològica, la històrica, la pragmàtica i la sociolingüística.

El GEVaD s'ocupa de l'estudi de la variació dialectal sincrònica. Té com a objectiu principal l’estudi de fenòmens fonètics, fonològics i morfològics, amb èmfasi, per una banda, en la variació dialectal del català i en la comparació entre diferents llengües romàniques i altres llengües i, per l’altra, en l’estudi de les interaccions entre diferents components de la gramàtica.

Línies de recerca

Fonologia, fonètica, morfologia, interfícies, variació dialectal, variació lingüística, lingüística sincrònica, lingüística teòrica, canvi lingüístic, català, llengües romàniques.