Docència

Universitat de Barcelona

Grau de Filologia Catalana
http://stel.ub.edu/filologiacatalana/
(Montserrat Adam, Andreu Bosch, Eva Bosch, Maria Cabrera, Josefina Carrera-Sabaté, Maria-Rosa Lloret, Clàudia Pons-Moll, Joaquim Viaplana)

Grau de Comunicació i Indústries Culturals
http://www.ub.edu/filologia/guia_grau_com_ind_cult/index.htm
(Maria Cabrera, Josefina Carrera-Sabaté, Clàudia Pons-Moll)

Grau d’Educació Infantil
http://www.ub.edu/educacio/educacio-infantil/educacio-infantil
(Esteve Valls)

Grau d’Educació Primària
http://www.ub.edu/educacio/educacio-primaria/educacio-primaria
(Esteve Valls)

Màster oficial «Lèxic i comunicació»
http://www.ub.edu/masteroficial/lcl/
(Andreu Bosch)

Màster de Comunicació Especialitzada
http://www.ub.edu/estudis/ca/mastersuniversitaris/comunicacioesp/
(Josefina Carrera-Sabaté)

Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat de Barcelona

Màster oficial interuniversitari «Estudis avançats i aplicats en llengua i literatura catalanes (fins al curs 2011-12)» / «Estudis avançats de llengua i literatura catalanes (a partir del curs 2012-13)»
http://pagines.uab.cat/moiellc/
(Montserrat Adam, Josefina Carrera-Sabaté, Maria-Rosa Lloret, Clàudia Pons-Moll, Joaquim Viaplana)

Universitat de Barcelona / Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat de Vic

Màster d’ensenyament de català com a primera i segona llengua
http://www.ub.edu/profcatala/
(Esteve Valls)

Universitat de València

Grau de Filologia Catalana
http://www.uv.es/graus/artsHumanitats/filologiacatalana.htm 
(Jesús Jiménez)

Màster en assessorament lingüístic i cultura literària
http://www.uv.es/malcl/ 
(Jesús Jiménez)

Màster en investigació en llengües i literatures
http://www.uv.es/posgrau/pdf/valencia/investigacionlenguas.pdf
(Jesús Jiménez)

Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir

Grau en Logopèdia
https://www.ucv.es/estudios_introduccion.asp?t=117&g=2&f=1
(Ricard Herrero)

Màster Oficial en Intervenció Logopèdica Especialitzada
https://www.ucv.es/master_logopedia/
(Ricard Herrero)

Universitat de Friburg

Llicenciatura «IberoCultura»
(Clàudia Pons-Moll)

Màster «Creating Cultures – Dinàmica cultural en les llengües i literatures romàniques»
(Clàudia Pons-Moll)

Màster «European Linguistics»
(Josefina Carrera-Sabaté; Clàudia Pons-Moll)

CSIC / Universidad Menéndez Pelayo (Madrid)

Màster i doctorat oficials «Fonética y fonologia» del postgrau oficial «Estudios fónicos»
http://www.estudiosfonicos.cchs.csic.es/
(Josefina Carrera-Sabaté; Maria-Rosa Lloret)

UNED

Grau en Antropología Social i Cultural
http://unedbarcelona.es/ca/estudiants/2.-grau-en-antropologia-social-i-cultural
(Esteve Valls)

Université de Toulousse - Le Mirail

Llicenciatura «Sciences du Langage»
http://w3.sc-du-langage.univ-tlse2.fr/fiche-licence.php 
(Fabio Montermini)

Màster «Sciences du Langage»
http://w3.sc-du-langage.univ-tlse2.fr/fiche-master.php 
(Fabio Montermini)