Publicacions

Es mostren 1 - 25 de 220
Ordena per
En premsa

Elvira-García, W.; Roseano, P. (ed.)

Avances Metodológicos en Fonética y Prosodia

Madrid
UNED
En premsa
Martines, Josep; Pérez-Saldanya, Manuel; Rigau, Gemma (ed.)

Gramàtica del català antic

Berlin
De Gruyter
En premsa
Ritter, N.; van der Hulst, H. (ed.)

Oxford Handbook of Vowel Harmony

Oxford
Oxford University Press
En premsa
Ackema, P.;  Bendjaballah, S.;Bonet, E.; Fábregas, A. (ed.)

The Wiley Blackwell Companion to Morphology

Sussex (United Kingdom)
John Wiley & Sons
chapter 32
En premsa
2023

Treballs de Sociolingüística Catalana, 34

Arxius adjunts
En premsa
Gil, Juana; Llisterri, Joaquim (ed.)

Fonética y fonología descriptivas de la lengua española

Georgetown
Georgetown University Press
En premsa

Oxford Research Encyclopedia of Linguistics

Oxford
Oxford University Press
2023

Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 74

p. 81-107
2023

Linguistics. An Interdisciplinary Journal of the Language Sciences, 61(3) [2023]

Berlin
De Gruyter Mouton
48
Arxius adjunts
2022

SCRIPTA, Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, 19

p. 77-99
2022

A: Peter Jurgec, Liisa Duncan, Emily Elfner, Yoonjung Kang, Alexei Kochetov, Brittney K. O’Neill, Avery Ozburn, Keren Rice, Nathan Sanders, Jessamyn Schertz, Nate Shaftoe, and Lisa Sullivan (eds.), Proceedings of the 2021 Annual Meeting on Phonology. Washington, DC: Linguistic Society of America.

Washington
Linguistic Society of America
Arxius adjunts
2022

Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 76 (Miscel·lània Lídia Pons, 1)

Barcelona
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
p. 169-198
2022
Font, M.; Puig, M.; Veny, J.-R. (ed.)

In memoriam Joan Julià-Muné. Miscel·lània d'homenatge

Lleida
Aula Màrius Torres & Pagès Editors
p. 129-145
Arxius adjunts
2022

Antoni M. Badia i Margarit: rellevància acadèmica, inquietud científica i servei a la llengua

Barcelona
Institut d'Estudis Catalans
p. 49-81
2022

A: Peter Jurgec, Liisa Duncan, Emily Elfner, Yoonjung Kang, Alexei Kochetov, Brittney K. O’Neill, Avery Ozburn, Keren Rice, Nathan Sanders, Jessamyn Schertz, Nate Shaftoe, and Lisa Sullivan (eds.), Proceedings of the 2021 Annual Meeting on Phonology. Washington, DC: Linguistic Society of America.

Washington
Linguistic Society of America
Arxius adjunts
2022
Blecua, B.; Cicres, J.; Espejel, M.; Machuca, M.J. (ed.)

Propuestas en fonética experimental: enfoques metodológicos y nuevas tecnologías

Girona
Universitat de Girona - Servei de Publicacions
p. 36-40
2022

Antoni M. Badia i Margarit: rellevància acadèmica, inquietud científica i servei a la llengua

Barcelona
Institut d'Estudis Catalans
p. 27-48
2022
Font, M.; Puig, M.; Veny, J.-R. (ed.)

Miscel·lània Joan Julià-Muné. Miscel·lània d'homenatge

Lleida
Aula Màrius Torres & Pagès Editors
p. 31-53
2022
Gabriel, Christoph; Gess, Randall; Meisenburg, Trudel (ed.)

Manual of Romance Phonetics and Phonology

Berlin
De Gruyter
p. 743-778