Publicacions

Es mostren 1 - 25 de 187
Ordena per
En premsa

Caplletra. Revista Internacional de Filologia

En premsa
Ritter, N.; van der Hulst, H. (ed.)

Oxford Handbook of Vowel Harmony

Oxford
Oxford University Press
En premsa
Gil, Juana; Llisterri, Joaquim (ed.)

Fonética y fonología descriptivas de la lengua española

Georgetown
Georgetown University Press
En premsa
2022

A: Peter Jurgec, Liisa Duncan, Emily Elfner, Yoonjung Kang, Alexei Kochetov, Brittney K. O’Neill, Avery Ozburn, Keren Rice, Nathan Sanders, Jessamyn Schertz, Nate Shaftoe, and Lisa Sullivan (eds.), Proceedings of the 2021 Annual Meeting on Phonology. Washington, DC: Linguistic Society of America.

Washington
Linguistic Society of America
Arxius adjunts
En premsa

Linguistics. An Interdisciplinary Journal of the Language Sciences

En premsa
Ackema, P.;  Bendjaballah, S.;Bonet, E.; Fábregas, A. (ed.)

The Wiley Blackwell Companion to Morphology

Sussex (United Kingdom)
John Wiley & Sons
chapter 32
En premsa

Antoni M. Badia i Margarit: rellevància acadèmica, inquietud científica i servei a la llengua

Barcelona
Institut d'Estudis Catalans
En premsa
2022

A: Peter Jurgec, Liisa Duncan, Emily Elfner, Yoonjung Kang, Alexei Kochetov, Brittney K. O’Neill, Avery Ozburn, Keren Rice, Nathan Sanders, Jessamyn Schertz, Nate Shaftoe, and Lisa Sullivan (eds.), Proceedings of the 2021 Annual Meeting on Phonology. Washington, DC: Linguistic Society of America.

Washington
Linguistic Society of America
Arxius adjunts
En premsa

Gramàtica del català antic

Martines, Josep; Pérez-Saldanya, Manuel; Rigau, Gemma (ed.)

Berlin
De Gruyter
En premsa

Oxford Research Encyclopedia of Linguistics

Oxford
Oxford University Press
2022
Gabriel, Christoph; Gess, Randall; Meisenburg, Trudel (ed.)

Manual of Romance Phonetics and Phonology

Berlin
De Gruyter
p. 743-778
2021
Maria-Rosa Lloret i Clàudia Pons-Moll (ed.)

L'adaptació de manlleus en català i en altres llengües romàniques

Barcelona
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Arxius adjunts
2021
Frank Drijkoningen, Sergio Baauw, Luisa Meroni (ed.)

Romance Languages and Linguistic Theory. Selected papers from 'Going Romance'  32, Utrecht 2018

Amsterdam/Philadelphia
John Benjamins
Arxius adjunts
2021

Uztaro, 118

p. 95-113
2021

Journal of Quantitative Linguistics, 28.4

2021
Giralt, J.; Nagore, F. (ed.)

El contínuum románico. La transición entre las lenguas románicas, la intercomprensión y las variedades lingüísticas de frontera

Zaragoza
Prensas de la Universidad de Zaragoza
p. 103-139
2021
Maria-Rosa Lloret; Clàudia Pons-Moll (ed.)
Barcelona
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
2021
Fábregas, Antonio; Acedo-Matellán, Víctor; Armstrong, Grant; Cuervo; María Cristina; Pujol, Isabel (ed.)

The Routledge Handbook of Spanish Morphology

New York
Routledge
p. 375-386
2020
Martínez-Gil, Fernando; Colina, Sonia (ed.)

The Routledge Handbook of Spanish Phonology

Oxford / New York
Routledge
p. 100-128
2020

Revista de Filología40

La Laguna
Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna
p. 105-124