Andreu Bosch Rodoreda

Antic membre
Línies de recerca

Fonologia, morfologia, lexicologia, alguerès, interferència i canvi lingüístics; participa en el projecte de recerca «Diatopia i canvi lingüístic. Scripta i projecció dialectal» (Universitat de Barcelona).

Universitat de Barcelona
aboschro@ub.edu