Jesús Jiménez Martínez

Investigador d'altres universitats
Línies de recerca

Fonologia general i catalana, variació dialectal

Universitat de València
jesus.jimenez@uv.es

Relevant publications

2002
Solà, Joan; Lloret, Maria-Rosa; Mascaró, Joan; Pérez Saldanya, Manuel (dir.)

Gramàtica del català contemporani, vol. 1

Barcelona
Empúries
p. 195-249
1999
València; Barcelona
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Publicacions de l'Abadia de Montserrat