Grup d'Estudi de la Variació Dialectal (GEVaD)

El GEVaD s'ocupa de l'estudi de la variació dialectal sincrònica. Té com a objectiu principal l’estudi de fenòmens fonètics, fonològics i morfològics, amb èmfasi, per una banda, en la variació dialectal del català i en la comparació entre diferents llengües romàniques i altres llengües i, per l’altra, en l’estudi de les interaccions entre diferents components de la gramàtica.

Publicacions

2018

RLA. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada, 56.1

2018

Probus. International Journal of Latin and Romance Linguistics, 30.2

2018

Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (ed. M. Díaz, G. Vaamonde, A. Varela, Mª C. Cabeza, J. M. García-Miguel y F. Ramallo)

Congressos