Maria Cabrera Callís

Investigador de la Universitat de Barcelona
Línies de recerca

Fonologia, dialectologia, alguerès.

Universitat de Barcelona
mcabrera.callis@gmail.com

Relevant publications

2015
Côté, Marie-Hélène; Mathieu, Éric (ed.)

Variation within and across Romance languages: Selected papers from the 41st Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL), Ottawa, 5-7 May 2011. (Current Issues in Linguistic Theory, 333.)

Amsterdam / Philadelphia
John Benjamins
2013
Clua, Esteve; Lloret, Maria-Rosa

Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català: volum d’homenatge a Joaquim Viaplana. (Symposia Philologica, 24.)

Alacant
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
pàg. 63-88
2012
Geeslin, Kimberly; Díaz-Campos, Manuel

Selected Proceedings of the 2010 Hispanic Linguistics Symposium. Cascadilla Proceedings Project

Sommerville (Mass.)
Cascadilla Press