En premsa

En premsa

Antoni M. Badia i Margarit: rellevància acadèmica, inquietud científica i servei a la llengua

Barcelona
Institut d'Estudis Catalans
En premsa
Ritter, N.; van der Hulst, H. (ed.)

Oxford Handbook of Vowel Harmony

Oxford
Oxford University Press
En premsa

Journal of Quantitative Linguistics

En premsa

Gramàtica del català antic

Martines, Josep; Pérez-Saldanya, Manuel; Rigau, Gemma (ed.)

Berlin
De Gruyter
En premsa

Caplletra. Revista Internacional de Filologia

València / Barcelona
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat
En premsa

Oxford Research Encyclopedia of Linguistics

Oxford
Oxford University Press
En premsa
Gabriel, Christoph; Gess, Randall; Meisenburg, Trudel (ed.)

Manual of Romance Phonetics and Phonology

Berlin
De Gruyter
p. 743-778
En premsa
Gil, Juana; Llisterri, Joaquim (ed.)

Fonética y fonología descriptivas de la lengua española

Georgetown
Georgetown University Press