En premsa

En premsa
Martijn Wieling

Estudos de Lingüística Galega 16

En premsa

Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación

En premsa
Pustka, E.; Remberger, E.-M.; Sánchez-Miret, F.

R in Romance: System, Variation and Change

Leiden
Brill
cap. 5
En premsa

Treballs de Sociolingüística Catalana, 34

Arxius adjunts
En premsa
Ritter, N.; van der Hulst, H. (ed.)

Oxford Handbook of Vowel Harmony

Oxford
Oxford University Press
En premsa
Pérez-Saldanya, Manuel; Martines, Josep; Rigau, Gemma; Antolí, Jordi (ed.)

Gramàtica del català antic

València
Publicacions de la Universitat de València
cap. 9
En premsa
Gil, Juana; Llisterri, Joaquim (ed.)

Fonética y fonología descriptivas de la lengua española

Georgetown
Georgetown University Press